حراج!

کاربردهای مدیریتی اطلاعات حسابداری چاپ دوم

در دسترس بودن : 4 در انبار

دکترحسین اعتمادی

ساسان بابائی

30,000 تومان 27,000 تومان

4 در انبار

#کاربردهای مدیریتی اطلاعات حسابداری
چاپ دوم
این کتاب در زمینه مطالعه کاربردهای مدیریتی اطلاعات حسابداری است. سه مبحث اصلی در آن مورد بررسی قرار می گیرد. نخست، سیستم حسابداری، از منظر یک کتابخانه آمار و اطلاعات مالی، به عنوان یک سیستم سودمند در نظر گرفته می شود. بعید است که در آن بتوان پاسخ از قبل آماده ای به سؤالات گوناگون یافت، اما برای آنان که در کتابخانه به جستجو می پردازند، اطلاعات ارزشمندی وجود دارد. دوم، بسیار بعید است که اطلاعات موجود در کتابخانه حسابداری، تنها اطلاعات در دسترس مدیر باشد. بنابراین اطلاع از نحوه ترکیب واحدهای اطلاعات حسابداری و غیر حسابداری حائز اهمیت است، که در حقیقت مهارت مدیریتی مهمی می باشد. در نهایت، بر نقش یک مدیر حرفه ای تأکید می شود. این مدیر، فردی همراه با مهارت، استعداد و ابتکار است؛ فردی که مهارت های کیفیت حرفه ای را در انجام وظیفه مدیریت به کار می گیرد.

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.