حراج!

زبان تخصصی 1 رشته حسابداری

در دسترس بودن : در انبار موجود نمی باشد

دکترخدابخشی پاریجان

7,000 تومان 6,300 تومان

در انبار موجود نمی باشد

زبان تخصصی 1 رشته حسابداری
چاپ اول 1394
این کتاب مشتمل بر ۴ فصل است.
1.فصل اول کتاب مقدمه ای از علم حسابداری شامل تعاریف اساسی از حسابداری ، استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری،انواع شاخه های حسابداری، تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریت،فواید و محدودیت های حسابداری، انواع مبنای حسابداری و تعاریف بعضی از اصطلاحات مهم حسابداری، محاسبات حسابداری همراه با تمارین و حل تمرین، انواع سیستمهای حسابداری، طبقه بندی حسابها، چرخه حسابداری و در انتهای فصل سوالات مربوط به فصل همراه با جوابیه آن گنجانده شده است.
2.فصل دوم کتاب مفاهیم و قراردادهای حسابداری شامل تعریفی از اصول حسابداری و ویژگیهای آن، مفروضات اساسی و قراردادهای حسابداری،اصول اساسی حسابداری، سیاستها و خطی مشی های حسابداری و سوالات انتهای فصل همراه با جوابیه آن را شامل میشود.
3.فصل سوم کتاب شامل خلاصه ای از صورتهای مالی میباشد و در انتها سوالات و جوابیه مربوط به آن گنجانده شده است.
4.فصل چهارم کتاب مشتمل بر تئوری حسابداری، فرمولها و طبقه بندیهای آن می باشد. در این فصل دانشجویان با مفاهیم اصلی تئوری و تئوری حسابداری ، نقش تئوری حسابداری، انواع طبقه بندیهای تئوری حسابداری و همچنین مانند دیگر فصول در انتها همراه با پرسشهای مربوط و جوابیه ان می باشد.

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.