حراج!

روش‌های پژوهش در تحقیقات مالی و بازرگانی

در دسترس بودن : در انبار موجود نمی باشد

اسدی

نایبی

35,000 تومان 31,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

#روش‌های پژوهش در تحقیقات مالی و بازرگانی
چاپ اول 1396
کتاب حاضر ترجمه کتاب Research Methods for Business Students است که توسط Mark Saundersو همکارانش Philip Lewis وAdrian Thornhill با رویکردی پیش‌رونده و کاملا کاربردی نگاشته شده است؛ به این مضمون که دانشجو ضمن آنکه با مفاهیم مختلف در حوزه پژوهش آشنا می‌شود با مطالعه مثال‌ها و بازبینه‌ها، کاربست آنها را نیز فرامی‌گیرد؛ از این رهگذر می‌آموزد برای نگارش یک پایان نامه از مرحله جستجوی موضوع تا ارائه گزارش و دفاع از آن، چه گام‌هایی را می‌بایست بردارد. خواننده پس از مطالعه این کتاب، با رویکردها، راهبردها و روش‌های متفاوتی آشنا می شود که می‌تواند در تحقیق خود استفاده نماید، لذا به عنوان یک مرجع در مدارس کسب‌و‌کار بسیار محل رجوع است.
کتاب مشتمل بر سیزده فصل است؛ در فصول ابتدایی، ماهیت تحقیقات حوزه کسب‌و کار ارائه گردیده است و شیوه‌های یافتن موضوع تحقیق و شفاف‌سازی آن را مطرح می‌کندو بر اهمیت مرور انتقادی پیشینه و تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده هم به عنوان ابزاری به منظور یافتن موضوع تحقیق و هم برای دستیابی به چارجوبی نظری تأکید بسیار می کند.
در فصول میانی فلسفه تحقیق، رویکردها و روش‌های مختلف تحقیق ارائه گردیده است؛ آنگاه در قالب فصولی جداگانه، روش‌های نمونه‌گیری و جمع‌‌آوری داده از طریق مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، مستندات و داده‌های ثانویه به تفضیل تشریح شده است. در بخش پایانی کتاب نیز شیوه تحلیل داده‌های کمی و کیفی و چگونگی نگارش گزارش تحقیق ارائه گردیده است.

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.