حراج!

راهنمای کتاب مباحث جاری در حسابداری

در دسترس بودن : در انبار موجود نمی باشد

دکتر مهدی مشکی

 

9,000 تومان 8,100 تومان

در انبار موجود نمی باشد

#راهنمای کتاب مباحث جاری در حسابداری
چاپ اول 1394
کتاب فعلی مباحث جاری در حسابداری دانشگاه پیام نور در چارچوب سرفصل های شورای عالی انقلاب فرهنگی و متناسب با استانداردهای حسابداری و مطابق با اهداف آموزش از راه دور دانشگاه تدوین شده است. کتاب کمک آموزشی پیش رو نیز در همین راستا به رشته تحریر درآمده و سعی شده مفاهیم به شکلی بیان گردد که برای دانشجویان محترم به شکل خود آموز قابل استفاده باشد.
بر این اساس در ابتدا مطالب اساسی هر فصل به شکل خلاصه بیان شده، سپس با طرح مثال های جامع سعی شده مفاهیم اساسی فصل مربوطه به شکل طرح مسئله و ارائه پاسخ آن مورد بازآموزی قرار گیرد. در نهایت اقدام به ارائه پاسخ های تشریحی تست ها و مسایل مطرح شده در فصول کتاب شده است

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.