حراج!

حسابرسی (2)

در دسترس بودن : 4 در انبار

شکراله خواجوی

17,000 تومان 15,300 تومان

4 در انبار

#حسابرسی (2)
چاپ هفتم 1395
نحوه ارائه ي مطالب در هر فصل بدين ترتيب است كه مطالب هر بخش با ملاحظه آخرين منابع معتبر خارجي و رعايت‌ استانداردهاي حسابرسي ملي ارائه شده است. در قسمت هاي مختلف كتاب در صورت لزوم به ارائه ي نمون هاي از فرم ها و مدارك حسابرسي، اقدام شده تا دانشجويان علاوه بر فراگيري نظري موضوعات مرتبط با اين مقولات، از نظر شكلي نيز اين مستندات را ملاحظه نمايند . جهت كمك به بهبود فرآيند يادگيري در پايان هر فصل علاوه بر ارائه ي پرسش هاي توصيفي ، پرسش هاي چند گزينه اي مشتمل بر پرسش هاي چند گزينه اي مبتني بر آزمون هاي دانشگاه ها و حسابدار رسمي نيز ارائه شده است . درانتهاي هر فصل براي بهر هگيري بهتر از موضوعات مطرح شده در فصل سؤالات مفهومي نيز ارائه شده است.

شناسه محصول: trm7184 دسته: برچسب: , ,

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.