حراج!

حسابرسی داخلی در بانک ها

در دسترس بودن : در انبار موجود نمی باشد

دکترحسین محمدپور زرندی

 

12,000 تومان 10,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

#حسابرسی داخلی در بانک ها: (اصول و مفاهیم)
چاپ اول 95
حسابرسی داخلی اثربخش و کارآ به عنوان یکی از مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی از طریق ارزیابی سیستم های کنترل داخلی، مدیریت ریسک و فرآیندهای حاکمیتی، می تواند منجر به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرائی بانک ها و در نهایت ارتقاء پاسخگویی در قبال سهامداران، مشتریان، کارکنان، دولت و مقامات ناظر از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا گردد.
بر اساس آنچه درخصوص حسابرسی داخلی و ضرورتهای ایجاد واحد حسابرسی داخلی و اهمیت دادن به تصمیمات و خط‌مشی‌های ارائه شده توسط این واحد وجود دارد، تصمیم گرفته شد کتابی تخصصی در حوزة حسابررسی داخلی و اهمیت آن برای بنگاههای اقتصادی به‌خصوص نظام بانکداری تألیف و در اختیار مدیران و کارشناسان نظام بانکداری کشور، پژوهش-گران، دانشجویان و سایر علاقمندان در این حوزه قرار گیرد تا بتواند در راستای اجرای اثر بخش حسابرسی داخلی در سیستم بانکی کشورمان سودمند واقع شود.
در ارائه مطالب این کتاب، ابتدا در فصل نخست به ضرورت و جایگاه نظارت و حسابرسی در نظام بانکی؛ سپس در فصل دوم به حاکمیت شرکتی و جایگاه آن در بانک‌ها و در فصل سوم به نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پرداخته شده است. در فصل چهارم نیز به نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی بانک‌ها و فصل پنجم به حسابرسی داخلی و فرایند آن و درنهایت در فصل ششم به گزارشگری حسابرسی داخلی در بانک‌ها پرداخته شده است.

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.