حراج!

حسابداری ابزار مدیران موفق

در دسترس بودن : 5 در انبار

منوچهر شمس

امیر شمس

 

19,000 تومان 17,100 تومان

5 در انبار

#حسابداری؛ ابزار مدیران موفق
چاپ اول
اساس تهیه و تدوین نوشتار حاضر، تاکید بر ارائه مطالبی است که به شناخت و بکارگیری دانش حسابداری در فرآیندهای مدیریتی و استفاده از مفاهیم و فنون این دانش به عنوان ابزاری کارا و سودمند در سلسله وظایف مدیران در رهبری و مدیریت یک سازمان ، از برنامه ریزی و تصمیم گیری گرفته تا کنترل و نظارت بر اجرای عملیات و فعالیت ها می باشد.
ضمن تلاش برای بیان ساده مطالب، به تناسب از تصاویر ،جداول و مثال هایی جهت ارائه بهتر مطالب استفاده شده است.
در بخش های زیادی از مطالب، آموزش کاربرد در جزئیات فنون مدنظر نبوده وبیشتر آشنائی مناسب استفاده کنندگان با مفاهیم و فنون و قابلیت استفاده آن‌ها در قالب یک دانش کاربردی و اثربخش مورد نظر می باشد.آموزش های تفصیلی در جزئیات فنون این دانش در مجموعه مباحث مختلف کتاب هایی با عناوین اصول حسابداری ، حسابداری مالی ، حسابداری کاربردی و امثال آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است در حالی که مقصود این کتاب ، ارائه مطالبی مناسب برای شناخت بهتر از این دانش و استفاده از توانائی های منتج از بکارگیری مناسب دامنه وسیع اطلاعاتی حاصل ازاستقرار سیتم حسابداری در افزایش کارائی و اثربخشی برای مدیران و کارکنان آن سازمان است.
مجموعه حاضر حاوی مطالبی است که پیشنهاد می گردد برای افزایش توانمندی های رهبری و مدیریت توسط هر مدیر مطالعه و متناسب با آن نسبت به افزایش دانش خود در رشته حسابداری اقدام و زمینه های بکارگیری آن را در سازمان متبوع خود مهیا نماید ، همچنین این کتاب جهت کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان در رشته حسابداری و سایر رشته ها و نیز کلیه فعالان اقتصادی در هر موضوع و فعالیتی برای کسب بینش و نگاهی نوین به این رشته و قابلیت های آن در مدیریت و رهبری کلیه فعالیت های اقتصادی و در سازمان های مختلف توصیه می گردد.

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.