حراج!

توسعه ی عقاید و افکار حسابداری جلد اول

در دسترس بودن : 4 در انبار

دکتراسفندیار ملکیان

 

25,000 تومان 22,500 تومان

4 در انبار

#توسعه ی عقاید و افکار حسابداری جلد اول
چاپ دوم 1395
در این کتاب که به سيزده فصل در سه بخش تقسیم شده است، به ترتیب در بخش نخست، در فصل اول به بررسی چگونگی شکل گیری اندیشه های حسابداری در حوزه¬های مختلف می پردازیم. سپس در فصل دوم، اهمیت پژوهش ها در حوزه هاي بین المللی و در باب گرایش‌گری و دلایل تفاوت آن در کشور¬های مختلف مورد مداقه قرار می گیرد. در بخش دوم، در فصل هاي سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و يازدهم به ترتيب با تکمیل تدوین سیر تحولات تاریخی در کشورهای فرانسه، اسپانیا، ژاپن، روسیه، لهستان، اوکراین، آرژانتین، هلند، کشورهای مناطق انگلیسی زبان و سایر کشورها، به ابعاد مختلف تأثیر فرهنگ و سازوکار¬های جغرافیایی و سیاسی بر شکل گیری رویه های حسابداری می پردازیم. در بخش سوم و در فصول دوازدهم و سيزدهم، به سیر ظهور افکار پژوهش‌گران در قالب مقاله های مبتنی بر افکار در حوزه¬های حسابداری مدیریت، حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت¬ها پرداخته می¬شود.

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.