حراج!

تحلیل آماری داده های مالی

در دسترس بودن : 3 در انبار

دکتربهروز خدارحمی

 

14,000 تومان 12,600 تومان

3 در انبار

#تحلیل آماری داده های مالی
چاپ اول 1394
این کتاب با هدف آموزش به آن دسته از کارشناسان، تحلیلگران، دانشجویان و دانشآموختگانی نوشته شده
تهیه مطالب کتاب، تمام تلاش حفظ اصول زیر بوده است:
1.پوشش حداکثري ابزار و مدلهاي مورد استفاده در تحقیقات نوین مالی (نظیر همبستگی، رگرسیون و شیوههاي گسترش سريهاي زمانی.
2.پرهیز از ارائه اثبات ریاضی مطالب با هدف کاربردي بودن و تمرکز بر استفاده از شواهد گرافیکی و تصویري.
3.استفاده حداکثر از دادههاي واقعی در مثالها و ترغیب خوانندگان به کار با کامپیوتر و نرم افزارهاي صفحه گسترده.
4.در عصر حاضر، کارشناسان و تحلیلگران و دانش پژوهان بیش از هر چیز به تسلط بر گستره عظیمی از اطلاعاتی ناچارند که به ندرت زمان و نیاز براي مطالعه دقیق و عمیق آن سرفصلها را دارند. در همین راستا یک از ویژگیهاي منحصر به فرد این کتاب اختصار است.
5.محتواي این کتاب شامل مفاهیم مرتبط با رگرسیون و همبستگی است که با استفاده از شواهد گرافیکی و تصویري، بسیاري از مدلهاي پیچیده نظیر خودرگرسیون برداري و مدلهاي نوسان مالی نظیر آرچ و گارچ و تکنیکهاي پرکاربرد در تحقیقات مالی امروزه را به زبانی ساده بیان میکند.

شناسه محصول: trm319 دسته: برچسب: ,

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.