حراج!

تجزیه و تحلیلی سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار و مهندسی مالی

در دسترس بودن : در انبار موجود نمی باشد

دکترفریدون رهنمای رودپشتی

 

40,000 تومان 36,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

#تجزیه و تحلیلی سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار و مهندسی مالی
چاپ دوم 1396
سرمایه‌گذاری، از مفاهیم و پدیده‌های بی‌بدیل و نوظهور در تحقق اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی و معیار سنجش انباشت سرمایه که ضرورت این فرآیند است، تلقی می‌شوند تحلیل و مدیریت سرمایه‌گذاری با تمرکز بر مدیریت و مهندسی ریسک موضوعیت عینی یافته است و امروزه به شکل متفاوتی آشکار شده است.
این کتاب ترجمه و برداشتی از فصول 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 چاپ هفتم (سال 2003) کتابInverstment: Analysis & Portfoli Management Frank K. Reilly C. Brown و فصول 7 و 9 و 10 به مجموعه اضافه گردید. این کتاب در چندین بخش اصلی به شرح زیر:
•مفاهیم سرمایه‌گذاری
•مهندسی مالی و ریسک
•مباحث مهندسی مالی و ریسک و دیگر موضوعات مرتبط با تحلیل سرمایه‌گذاری
•توسعه تاریخی تئوری‌های سرمایه‌گذاری
•اصول قیمت‌‌گذاری
•اقتصاد مالی
•تجزیه و تحلیل و مدیریت سهام عادی
•تجزیه و تحلیل و مدیریت (انواع) اوراق قرضه
•تجزیه و تحلیل اوراق مشتقه
•مشخصات و ارزیابی مدیریت دارایی‌های مالی
و هر بخش در چند فصل وزیر بخش مربوطه تدوین شده است و امید است که در آینده نسبت به ترجمه و برداشت سایر فصول کتاب اصلی نیز اقدام گردد. مهم‌ترین مباحث فصول بالا به همراه نتایج پژوهش‌های تجربی اینجانبان و چاپ نتایج سایر پژوهش‌های مشتمل‌اند بر:
•تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفوی
•مقدمه‌ای بر نظریه سبد اوراق بهادار
•مقدمه‌ای بر مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها؛(سنتی و نوین)
•آزمون نظریه‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها؛ (سنتی و نوین)
•تجزیه و تحلیل شرکت و انتخاب سهام
•تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شرکت‌ها و سهام‌‌های رشدی، ارزشی
•تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق قرضه
•تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و ترکیبی و پورتفوی سازی مبتنی بر مدل شبکه (سنتی و نوین)
•مهندسی مالی و ریسک

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Ask a Question

Your email address will not be published.